Inget stöd vid hemfödsel

I Sverige väljer runt 100 kvinnor varje år att föda sina barn i hemmet. Men för kvinnorna i Västernorrland är det inget lätt val. Landstinget erbjuder ingen medicinsk hjälp om en kvinna vill stanna hemma
I januari födde Terese Eidenmark sitt tredje barn Holger hemma i vardagsrummet. De två första barnen föddes på sjukhus och Terese upplevde att det fanns störande moment med att vara där.
– Det var inget fel på sjukhuset och personalen, men de har så mycket förberedande och förebyggande åtgärder som de vill genomföra. Jag har kommit fram till att det stör mig i mitt värkarbete. Att föda hemma innebar ett helt annat lugn och jag kunde ha ett helt annat fokus på mig själv och värkarna, säger Terese Eidenmark.
När hon berättade för barnmorskan på sjukhuset i Sundsvall blev hon direkt avrådd. I Västernorrland får inte mödrar hjälp med barnmorskor hemmifrån. Om förlossningen sker i hemmet får det göras helt utan medicinsk assistans. Men Terese var frisk, hade en normal graviditet och hade inte tidigare under någon förlossning stött på problem. Därför kände hon sig säker på att hon ville vara hemma den tredje gången.
– En viss oro finns ju alltid oavsett var man tänker vara någonstans under förlossningen, eftersom det ändå är en rätt riskabel grej. Skulle något inte kännas bra var planen att avbryta och åka in till sjukhuset, säger Terese Eidenmark.

Barnmorskor i hemmet

På andra ställen i landet finns det alternativ. I Umeå finns hemförlossningsgruppen som åker till mödrar som vill föda hemma. Det är det enda stället förutom Stockholm där landstinget står för barnmorskorna vid hemförlossning. Barnmorskorna jobbar utanför arbetstid mot en liten ersättning. De ser många fördelar med att inte föda på sjukhus.
– Mamman behöver inte sätta sig i en bil och ha en skumpig färd med värkar. När barnet är fött så får de bara vara i lugn och ro, man kan ha sina släktingar eller syskon till barnet med sig om man önskar. Det är lite mer på mammans egna villkor, säger Alexandra Lindfors, barnmorska i hemförlossningsgruppen.
För att barnmorskorna i Umeå ska utföra en hemförlossning måste kvinnan uppfylla vissa krav. Bland annat måste hemmet ligga max tre mil från sjukhuset, kvinnan ska vara en omföderska och förlossningen måste godkännas av specialistmödravården. Terese hade uppfyllt alla kraven, och utnyttjat en barnmorska om möjligheten funnits i Västernorrland.
– Jag tycker definitivt att det borde finnas en valmöjlighet att ha en barnmorska hemma. De reaktioner jag har fått är att väldigt många säger att de önskar att de vågat föda hemma och att de önskat att det fanns en barnmorska till hjälp så de kunnat vara hemma. Det finns en önskan om att vara hemma men många vågar inte för att de vill inte vara ensam, säger Terese Eidenmark.

Inte möjligt i Västernorrland

Marju Dahmoun, verksamhetschef för kvinnokliniken i Sundsvall, ser inte att metoden som finns i Umeå och Stockholm kan komma till Sundsvall.
– För tillfället har vi inga barnmorskor som varit intresserade att utveckla det här eller ställa upp vid hemförlossningar, så det finns inga förutsättningar för det, säger Marju Dahmoun.
Forskning från Holland, som är landet med flest hemförlossningar i västvärlden, visar att riskerna med att föda hemma är små och komplikationerna få, framförallt för omföderskor. I Västernorrland menar landstinget att hemförlossningar inte är ett bra alternativ på grund av säkerhetsskäl.
– Det flesta paren efterfrågar maximal säkerhet både för mamman och barnet. Det är det vi försöker tillfredställa så gott det går, säger Marju Dahmoun.